याद

आज अचानक…
तुझी याद आली…
धडकन हृदयाची…
तुला साद घाली…

भेटणे अचानक…
कधी रचलेल्या भेटी…
भेटींच्या खटपटींची…
मला याद आली…

उगीचच हसणे…
हसण्यातील अर्थ शोधणे…
रुसण्यातील मजा मज…
हसवून गेली…

कटाक्ष एक तुझा…
वाटे जीवघेणा…
हृदयाची धडकन…
जगवून गेली…

उरल्या आठवणी आता…
सरल्या वेड्या आशा…
आठवण आठवणींची…
मनाला मिळाली…

आज अचानक…
तुझी याद आली…

जयंत प्र. पोतदार

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s